Ta strona używa ciasteczek (ang. cookies). Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, opuść tę stronę.
Akceptuję Polityka prywatności

Wystawa: Wrocławski Nowy Targ – rytm rozwoju średniowiecznego miasta

od grudnia 2018 do 30 czerwca 2019

Tradycja, Wycieczki, spacery, Wystawy

Zabytki pozyskane zostały podczas wykopalisk archeologicznych przeprowadzonych na placu Nowy Targ w latach 2010–2012.

Najstarsze ślady osadnictwa przedlokacyjnego na Nowym Targu sięgają co najmniej XII w. Osada powstała w powiązaniu z grodem założonym na Ostrowie Tumskim. W XIII w. na zachód od terenu obecnego Nowego Targu rozpoczęto organizację miasta lokacyjnego. Dla kolonistów sprowadzonych z Zachodu wytyczony został nowy plac otoczony regularną siatką ulic – dzisiejszy Rynek. Dawna osada rzemieślniczo-targowa funkcjonowała równolegle do miasta lokacyjnego, pozostawała jednak poza prawem miejskim.

Rozwijające się miasto komunalne objęło ją w końcu swym zasięgiem. Od lat 60. XIII w. rozpoczęto na Nowym Targu organizację placu handlowego – teren został wyrównany i usunięto z niego starszą zabudowę drewnianą. Na przełomie XIII i XIV stulecia obszar uzyskał targowy charakter – powierzchnię placu wybrukowano i powstały prawdopodobnie pierwsze obiekty pełniące funkcje handlowe. Wokół placu od XIII w. wznoszona była murowana zabudowa mieszkalna. Pozostałości drewnianych wiat i kramów/ław datować można na XIV i pocz. XV w.

Na Nowym Targu mieszkańcy Wrocławia zaopatrywali się w pieczywo, mięso, ryby, żywy inwentarz, drewno, tkaniny oraz inne wytwory rzemiosła. Towary, którymi handlowano to różnorodny asortyment: zarówno wyroby lokalne, jak i pochodzące z importu.

Przejawy miejskiego stylu życia, który nie był dostępny dla ludności w mieście przedlokacyjnym, dostrzegalne są w materiale archeologicznym pochodzącym z dojrzałego średniowiecza. W średniowiecznej Europie Środkowo-Wschodniej pojawiły się przedmioty o zachodniej proweniencji, świadczące o przemianach w kulturze materialnej, zwyczajach i prawie.

Od butów po biżuterię

Na wystawie pokazano zabytki będące świadectwem codziennego życia mieszkańców średniowiecznego Wrocławia, od noszonych przez nich ubiorów i biżuterii, użytkowanych sprzętów, wyposażenia siedzib mieszkalnych, poprzez codzienne rozrywki, aż po religię i kulturę symboliczną, uzbrojenie, oporządzenie jeździeckie, przybory do pisania, przybory toaletowe. W trakcie badań na Nowym Targu natrafiono na bardzo liczne ślady aktywności kupieckiej: monety, odważniki, wagi, pojemniki na monety. Z tego placu wyruszały w średniowieczu pielgrzymki, czego dowodzić może znaczna liczba odkrytych dewocjonaliów oraz znaków pielgrzymich.
Plac Nowy Targ to miejsce w średniowiecznym Wrocławiu tętniące życiem. Jedna z centralnych części miasta, gdzie krzyżowały się szlaki komunikacyjne pomiędzy Zachodem a Europą Środkową, oraz pośrednio Północną i Wschodnią.

od 12.12.2018
do 30.06.2019
Arsenał Miejski: Muzeum Militariów i Muzeum Archeologiczne
Bilety w cenie 10 i 15 zł
Wstęp biletowany

Więcej o obiekcie:

mapa zdjecie

Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu

ul. Cieszyńskiego 9, 50-136 Wrocław

tel. (71) 347 16 99