Ta strona używa ciasteczek (ang. cookies). Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, opuść tę stronę.
Akceptuję Polityka prywatności

Diecezja Legnicka – Krzeszów

Diecezja legnicka to ogromny obszar na zachód od gminy Ścinawa ku granicy polsko-niemieckiej oraz od Polkowic i Węglińca na południe, aż do granicy polsko-czeskiej. Katedra znajduje się Legnicy jednak największym skarbem tego obszaru jest pocysterskie opactwo w Krzeszowie z Mauzoleum Piastów Śląskich – najstarszego z polskich rodów królewskich.

Krzeszów – początki fundacji opactwa w Krzeszowie sięgają połowy XIII w i związane są ściśle z Zakonem Benedyktynów. Według dokumentu z 1242 r. księżna Anna, wdowa po Henryku Pobożnym, w porozumieniu z synem Bolesławem Rogatką, daruje posiadłość leśną Cremebor czeskim benedyktynom z Opatowa.
Ustalono zależność benedyktynów od władzy śląskiej. W sprawach świeckich klasztor miał podlegać księciu, a w duchowych biskupowi wrocławskiemu. Uwarunkowania te, oraz niemożność zorganizowania konwentu doprowadziły zapewne benedyktynów w 1289 r. do rezygnacji z krzeszowskiej fundacji.

OPACTWO – OBIEKT CYSTERSKI DZIŚ

Obecnie Cystersów w Krzeszowie nie ma, a parafią i kościołem opiekują się księża diecezjalni. Kościół klasztorny p.w. NMP Łaskawej, z dwuwieżową fasadą, Mauzoleum Piastów i zespołem kaplic należy do najwybitniejszych dzieł późnego baroku. Obecnie kompleks jest śląskim zabytkiem klasy „0”.

KLASZTOR

Klasztor położony po południowej stronie kościoła jest zespołem nieukończonym, skrzydło zachodnie nie zostało zrealizowane. Skrzydła południowe i zachodnie klasztoru zostały wyburzone. Zachował się fragment lewego skrzydła kompleksu z gotycką fraternią z ok. poł. XVw.

Kościół pocysterski

Pocysterski Kościół p.w. Łaski NMP otrzymał w 1998 roku tytuł Bazyliki Mniejszej p.w. Wniebowzięcia NMP.

Fascynująca jest dwuwieżowa fasada Bazyliki. Wieże zostały dobudowane w 1735 roku. Wejście główne do Bazyliki – portal główny, jest ozdobione sześcioma rzeźbami świętych powstałymi w latach 1729-1733. Nad nim znajduje się piaskowa rzeźba przedstawiająca Najświętszą Marię Pannę Niepokalaną; Ponadto po obu stronach tej rzeźby, u podstaw fasad wież ukazana jest NMP w scenach „Zwiastowania” i „Nawiedzenia”. Ponad rzeźbą NMP, pomiędzy wieżami, znajduje się rzeźba Świętej Trójcy, która przedstawia ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, ponad nim Boga oraz gołębicę symbolizująca Ducha Świętego. Natomiast wejście do Kaplicy Loretańskiej zdobi rzeźba ukazująca dwóch aniołów przenoszących dom Najświętszej Marii Panny z Lazaretu do Loreto.

Ołtarz główny, stalle i prospekt organowy są ściśle powiązane z architekturą całej świątyni.

Wnętrze pokrywa cykl malarstwa monumentalnego. Sceny zatytułowano, jak na fasadzie, według słów Izajasza, określających przymioty Emanuela.

W ołtarzu głównym znajduje się kultowy, średniowieczny obraz Krzeszowskiej Madonny z XIII w., pamiętający fundatorów opactwa (obraz został ukoronowany w 1997 przez Jana Pawła II). Warto wspomnieć, że jest to najstarszy obraz maryjny w Polsce i jeden z pięciu najstarszych w Europie.

W 1735 Beniami Hentschla wykonał do cudownego obrazu z ołtarza głównego, srebrną trybowaną ramę. Powyżej niego znajduje się wielki barokowy obraz Piotra Brandla ukazujący wniebowzięcie NMP i posągi przedstawiające wszystkie 9 chórów anielskich.

Stalle wykonane ok.1735r., zostały w XIX w. zdekompletowane i przemieszczone. Obecnie zlokalizowane są na skrzyżowaniu transeptu. Znajdujące się w nich rzeźby figuralne przedstawiają cztery grupy świętych, których liczbie odpowiada 48 siedzisk, nad którymi górują aniołowie. Stalle wzbogacone są płaskorzeźbami i monochromicznym malarstwem.

Ołtarze boczne, wypełnione w większości wypadków obrazami Feliksa Antoniego Schefflera i rzeźbami Józefa Smika, wraz z freskami znajdującymi się w kaplicach wiążą się indywidualnie w kameralne tematy, poświęcone poszczególnym świętym.

Mauzoleum Piastów Śląskich

Mauzoleum jest zintegrowane z prezbiterium. Powstawało równocześnie z Bazyliką, której budowę rozpoczęto w 1728 roku. Większość malowideł i fresków powstała do 1741 roku. Zbudowano je dla fundatorów i dobroczyńców krzeszowskiego opactwa. Znajduje się tam Sarkofag Bolka I,i Bolka II, po środku sarkofag Władysława von Zedlitz. Wnętrze Mauzoleum pokrywają zabytki sztuki sakralnej, rzeźbiarskiej oraz malowniczej. Sklepienia Mauzoleum ozdobione są bogatymi freskami przedstawiającymi dzieje fundacji.

 

Na Placu kościelnym znajduje się zabytkowy kamień graniczny tzw. pogranicznik. Kamienie takie służyły do wyznaczenia granic posiadłości klasztoru.

Cmentarz jest bardzo bogaty w zabytki kultury sakralnej. Jednym z nich jest Krzyż główny. Cmentarz podzielony jest na cmentarz górny i dolny. W części górnej znajduje się siedem Stacji Krzeszowskiej Drogi Krzyżowej: Stacja XXIV (trzeci upadek) Stacja XXV (zamknięcie w grocie podczas przygotowania krzyża) Stacja XXVI (obnażenie z szat) Stacja XXVII (przybicie do krzyża) Stacja XXVIII (śmierć Pana Jezusa na krzyżu) Stacja XXIX (Matka Bolesna z Ciałem Syna zdjętym z krzyża) Stacja XXXIII (ku zmartwychwstaniu – Chrystus w otchłani).

Natomiast w części dolnej możemy wejść do Grobu Pańskiego umieszczonego w Kaplicy Marii Magdaleny dostawionej do Mauzoleum Piastów w 1738r. Znajdują się tam również trzy Stacje Wielkiej Krzeszowskiej Drogi Krzyżowej : Stacja XXX (namaszczenie ciała Jezusa), Stacja XXXI (złożenie do grobu), Stacja XXXII (Grób Pański).

OBIEKTY POCYSTERSKIE

Kościół św. Józefa powstał najwcześniej w zespole barokowej architektury Krzeszowa. Pełnił funkcje zarówno parafialne jak i brackie powstałej kongregacji pod wezwaniem tegoż świętego.

Budowla powstała w latach 1690- 1696,na miejscu dotychczasowego Kościoła św. Andrzeja z XIV wieku.

Ściany prezbiterium i kaplic pozostawiono malarstwu, dlatego też nie ma tam w tym obiekcie okien.

Ściany pokrywa wielki cykl malowideł, jedyny z tego rodzaju XVII w. malarstwa na Śląsku. Jest to największy cykl malarstwa Willmanna (przy współpracy Krzysztofa Liszki i syna Michała) pochodzący z końcowej fazy jego twórczości (datowany jest na lata 1693-1698). Całe dzieło składa się z 50 powiązanych tematycznie, lecz odrębnych kompozycji.

Powierzchnię sklepieni prezbiterium wypełnia duża kompozycja Gloria caelestis z grupa Świętej Trójcy, z siedmioma archaniołami, z chórem i orkiestrą anielską, oraz z uskrzydlonymi personifikacjami czterech stron świata. Natomiast na ścianach prezbiterium przedstawiono panoramicznie wielką scenę Pokłon Trzech Króli. Tematem malowideł w kaplicach są sceny z życia św. Józefa. Sceny radosne są przedstawione w kaplicach zachodnich, sceny smutne – wschodnich.

Ze względu na czołową rolę malarstwa ściennego wyposażenie wnętrza ograniczono do niezbędnych elementów. Wyposażenie rzeźbiarskie zawdzięcza m.in. Jerzemu Schrötter. Kościół wyposażono w ograny w 1698 r. Drewniana ambona pochodzi z 1707 roku.

Pałac Opacki został zbudowany w latach 30 XVIII wieku, po zachodniej stronie kościoła św. Józefa. Obecnie dom gościnny. W jego wnętrzu jest dwanaście obszernych izb, oraz dawna kuchnia sklepiona żebrowo z zachowanym kominkiem.

Kalwaria Krzeszowska składa się z kapliczek rozmieszczone na płaskim terenie, wśród lasów i pól na przyklasztornym cmentarzu. Cała droga Krzyżowa ma ponad 5 km długości. Pierwsze kaplice były zbudowane z drewna w latach 1703-1712 na ich miejscu ustawiono murowane, i wytyczono obecny przebieg Drogi Krzyżowej z kościoła do Betlejem (przepięknego letniego Pawilonu na wodzie wybudowanego przez opata Rosę) i z powrotem. Olejne malowidła w Betlejem na wewnętrznych ścianach przedstawiają sceny starotestamentowe związane z tematyka wodną. Do Betlejem przybywano by odprawiać nabożeństwa, ale również po to by kontemplować piękno przyrody. Domek ten stanowi V Stacje Krzeszowskiej Drogi Krzyżowej. Nieopodal znajduje się również VI Stacja.

Kaplica św. Anny – położona jest na górze po wschodniej stronie zespołu klasztornego (593 m n.p.m) Wzniesiona została w 1722 roku. Ruiny, które możemy dziś zobaczyć pochodzą z 1884r.

Warto odwiedzić pozostałe obiekty pocysterskiej w województwie dolnośląskim: Henryków, Kamieniec Ząbkowicki, Lubiąż, Trzebnica, a w pobliskich miastach: Czarcią Maczugę i Głazy Krasnoludków (Gorzeszów), Średniowieczny stół sędziowski (Kochanów) , i Św. Górę w Lubawce.

Więcej na: https://opactwo.eu/dla-turysty/

Adres: plac Jana Pawła II 1, 58-405 Krzeszów
Telefon: 75 742 32 79

Zobacz więcej:

Zamek Świny

Dziś Zamek Świny jest własnością Zamku Świny sp. z o. o. Obecnie prowadzone są prace konserwatorskie oraz budowlane. Mają one za zadanie przywrócić obiektowi jego dawny blask. Właścicielom zależy, by stopniowo udostępniać obiekt do zwiedzenia oraz organizować tu wystawy i inne kulturalne wydarzenia.

10 RZECZY, KTÓRE TRZEBA ZROBIĆ W WAKACJE NA DOLNYM ŚLĄSKU

Nasz przepis na niezapomniane wakacje w regionie

Żywe Muzeum Ceramiki

Żywe Muzeum Ceramiki to wyjątkowe miejsce stworzone przez Manufakturę w Bolesławcu, aby móc promować bolesławiecką ceramikę i edukować o tradycjach jej wyrobu.

Tajemnicza Kraina Turisede – Kraina Domków na Drzewach (Kulturinsel)

Zoo na szczycie dachu? Nocleg w koronach drzew? Podziemne labirynty i wiszące tunele? Nawiedzony las? Wieczorny relaks w Balii Kanibala? Teatralna uczta z biesiadą? Te i wiele innych atrakcji znajdziecie w Parku Przygody Kulturinsel..