Ta strona używa ciasteczek (ang. cookies). Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, opuść tę stronę.
Akceptuję Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego w związku z prowadzeniem strony w serwisie społecznościowym Facebook (Meta)

Administrator

W związku z prowadzeniem strony w serwisie społecznościowych Facebook (Meta) Administratorem Twoich danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.

Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu  możesz się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@dolnyslask.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jeżeli obserwujesz, subskrybujesz lub komentujesz nasz profil. Odwiedzając nasz profil udostępniasz nam swoje dane osobowe (np. nazwę konta, komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe).

Zakres danych, który jest dla nas widoczny zależy od ustawienia przez Ciebie prywatności i tego czy Twój profil jest prywatny czy publiczny.

Twoje dane są przetwarzane w celu umożliwienia nam efektywnego prowadzenia naszego profilu oraz komunikowania się z Tobą.

Przetwarzamy również dane osobowe w celach statystycznych i analitycznych.

Na profilu przedstawiamy informacje o podejmowanych przez nas inicjatywach w tym promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, których jesteśmy organizatorem lub współorganizatorem.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych, który polega na promowaniu działań podejmowanych przez UMWD  informowaniu o organizowanych wydarzeniach oraz bieżącej komunikacji
z użytkownikami fanpage.

Współadministrowanie:

W zakresie w jakim korzystamy z narzędzia do analiz i statystyk współadministrujemy danymi
z  serwisem, na którym mamy utworzony profil publiczny. Współadministratorem jest Facebook Ireland Limited.

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Facebook, Messenger
i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook Ireland Limited znajdą się
w Polityce Prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Odbiorcy danych osobowych

  • podmioty świadczące dla UMWD usługi (np. podmioty przetwarzające), w celu i zakresie
    niezbędnym do realizacji poleceń administratora na podstawie umów oraz organy i podmioty określone w przepisach prawa;
  • podmioty, które są właścicielami serwisów, na których prowadzimy publiczne profile, na zasadach określonych w ich Politykach prywatności;
  • użytkownicy poszczególnych serwisów, którzy odwiedzają nasze profile będą mogli zapoznać się z komentarzami, zdjęciami, które udostępnisz na naszym profilu.

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe nie będą przekazywane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego poza  Europejski Obszar Gospodarczy.

Natomiast Facebook może przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Facebook deklaruje wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów. 

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacją wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.: informacje w ramach zamieszczonych komentarzy będą dostępne w serwisie do czasu ich usunięcia przez autora; dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających strony UMWD  
w mediach społecznościowych będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisach.

Dane osobowe gromadzone przez: Facebook, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu Facebook  https://www.facebook.com/policies_center.

Prawa osób, których dane dotyczą

W każdym momencie masz prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Prawa przysługujące w związku z korzystaniem z serwisu społecznościowego Facebook znajdą się na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Informacje o dobrowolności podania danych osobowych

  • podanie danych jest całkowicie dobrowolne;
  • w związku ze specyfiką funkcjonowania wyżej wymienionego serwisu społecznościowego informacje o działaniach podejmowanych przez użytkowników na tej stronie są jawne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.