Ta strona używa ciasteczek (ang. cookies). Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, opuść tę stronę.
Akceptuję Polityka prywatności

Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Znamy laureatów konkursu

Dolny Śląsk ma dwóch nowych honorowych obywateli. Podsumowanie uroczystej sesji sejmiku dolnośląskiego

Październikowa sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odbyła się w nietypowym miejscu – Operze Wrocławskiej. Data również nie była przypadkowa – 16 października wspominamy św. Jadwigę, patronkę Dolnego Śląska. Podczas uroczystości tytuły Honorowych Obywateli Dolnego Śląska Civi Honorario otrzymali komandor Julian Gozdowski i prof. Stanisław Gebhardt.

Civis Honorario to najwyższa rangą nagroda przyznawana przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska otrzymują osoby i instytucje, które w szczególny sposób zasłużyły się dla rozwoju województwa. Wyróżnienie zostało ustanowione 30 stycznia 2004 r.

Honorowi Dolnoślązacy

Na sesji sejmiku dolnośląskiego 16 października nagrodą Civis Honorario uhonorowani zostali: Julian Gozdowski, legendarny komandor międzynarodowej imprezy narciarskiej Bieg Piastów na Polanie Jakuszyckiej oraz prof. Stanisław Gebhardt, ekonomista, polityk, działacz emigracyjny, żołnierz AK i więzień niemieckich obozów koncentracyjnych w Gross-Rosen i Mauthausen.

Dolny Śląsk to więcej niż region, to przede wszystkim część naszej wspólnej tożsamości i historii. Tożsamość ta stanowi warunek integracji społeczności, pomaga również odpowiadać na najważniejsze społeczne potrzeby, które należy wspólnie zaspokajać, niezależnie od przynależności politycznej. Cieszę się ogromnie, że dziś uhonorujemy wybitnych Dolnoślązaków, którzy swoją postawą i codzienną pracą budują nasz region. W tym dniu składam wszystkim mieszkańcom Dolnego Śląska najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności – mówił podczas sejmiku marszałek Cezary Przybylski.

Wręczone nagrody SILESIA

Podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wręczono również Nagrody Kulturalne SILESIA za rok 2023 r. Wśród wyróżnionych instytucji i osób znajdziemy m.in. projekt Alchemia Teatralna ze Świdnicy, Filharmonię Uniwersytecką z Wrocławia, etnografkę i etnolożkę Elżbietę Berendt oraz skrzypka Viktora Kuzniecova.

Kiedy rozpoczynaliśmy realizację projektu, czuliśmy, że będzie to wspaniałe wydarzenie. Scena teatralna działa magnetycznie, ponieważ Świdnica ma bogatą tradycję w tym obszarze. W budynku Świdnickiego Ośrodka Kultury teatr działał już ponad 200 lat temu. Tradycja, a przede wszystkim zobowiązanie, nakazują nam go utrzymać – mówi Halina Szymańska, koordynatorka Alchemii Teatralnej.

Sesja sejmiku była także okazją do wręczenia innych wyróżnień. Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia dla regionu otrzymał prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz. Wręczono także dyplom uznania Elżbiecie Berezowskiej – w 25-lecie pracy w Samorządzie Województwa Dolnośląskiego oraz Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.

Przez cały październik obchodzimy Święto Dolnego Śląska. To trwające na terenie całego regionu obchody 25-lecia województwa. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://dolnyslask25lat.pl.

Pełna lista nagrodzonych osób i instytucji:

Tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 14 września 2023 r. tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO przyznano:

Komandorowi Julianowi Gozdowskiemu i prof. Stanisławowi Gebhardtowi


JULIAN GOZDOWSKI
 – legendarny komandor międzynarodowej imprezy narciarskiej Bieg Piastów na Polanie Jakuszyckiej. Pierwszy Bieg Piastów zorganizował w 1976 r., a w marcu br. odbyła się już 47. edycja zawodów. Każdy Dolnoślązak zna Bieg Piastów i wie, że jest to impreza rodzinna, wielopokoleniowa, a w zawodowym sporcie ma bardzo wysoką rangę. Ukoronowaniem sportowego rozwoju Polany Jakuszyckiej była dwukrotna organizacja Pucharu Świata w Biegach Narciarskich w 2012 i 2014 r., m.in. z udziałem Justyny Kowalczyk i Marit Bjoergen, co sprawiło, że uwaga całego narciarskiego świata skupiła na Karkonoszach. Komandor Julian Gozdowski swą pasją sprawił, że cały świat usłyszał o Dolnym Śląsku.

PROF. STANISŁAW GEBHARDT – ekonomista, polityk, działacz emigracyjny, żołnierz Armii Krajowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych w Gross-Rosen, w Mauthausen. Harcerz Szarych Szeregów. Po wyzwoleniu obozu w Mauthausen wrócił do Polski, gdzie zdał tzw. małą maturę. Potem przedostał się przez „zieloną granicę” do Włoch, a następnie osiadł w Wielkiej Brytanii. Został pozbawiony polskiego obywatelstwa przez komunistyczne władze PRL. W latach 1954-85 był członkiem władz Stronnictwa Pracy na Uchodźstwie. Angażował się w działalność wielu polskich organizacji społecznych i kulturalnych na wychodźstwie, m.in. Związku Studentów Polskich, Związku Byłych Żołnierzy AK, Rady Polaków we Włoszech oraz Klubu Polskiego w Rzymie. Do Polski wrócił na stałe po upadku komunizmu. W latach 1990-94 działał w reaktywowanym Stronnictwie Pracy (SP), którego był wiceprezesem. W latach 1995-98 był wiceprezesem Ruchu Odbudowy Polski. W czerwcu 2020 r. został przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

 

Dyplom uznania dla pani Elżbiety Berezowskiej, Skarbnika Województwa Dolnośląskiego:
– za całokształt dorobku, jako współtwórcy i lidera administracji finansowej samorządu wojewódzkiego na Dolnym Śląsku. 

– za profesjonalizm i kulturę polityczną umożliwiające współpracę z zarządami województwa przez całą historię 25-lecia naszego regionu.

ELŻBIETA BEREZOWSKA już w 1998 r. pracowała w zespole Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Administracji Publicznej, który przygotował nowe struktury administracji samorządowej powiatów i województw. Od stycznia 1999 r. pełni funkcję Skarbnika Województwa Dolnośląskiego. Jest autorką wielu opracowań naukowych dotyczących racjonalizacji systemu finansów publicznych. Jest również inicjatorką wielu zmian legislacyjnych systemu finansów sektora samorządowego, w tym dotyczących dochodów jednostek samorządu terytorialnego i zarządzania środkami pieniężnymi z Unii Europejskiej. Posiada certyfikat Instytutu Europejskiego „Budżet Unii Europejskiej i jego wykonania”, certyfikat Regionu Madryckiego dotyczący systemu wdrażania Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Od 2011 r. jest przedstawicielka naszego samorządu, a od 2015 r. przewodniczącą Komisji ds. Finansów Publicznych Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualnie pracuje w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, w Podkomisji Finansów. Za pracę na rzecz sektora samorządowego została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Dolnośląska Nagroda Kulturalna SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2023

W tym roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Nagrody Kulturalne SILESIA za rok 2023: ALCHEMII TEATRALNEJ ze Świdnicy, FILHARMONII UNIWERSYTECKIEJ z Wrocławia, ZESPOŁOWI LUDOWEMU „ROZMARYN” z Bogatyni i GŁOGOWSKIEJ REWII GRAFFITI. 

ALCHEMIA TEATRALNA ze Świdnicy – projekt realizowany od 13 lat w Świdnickim Ośrodku Kultury. Najczęściej wznawianym pokazem jest czytanie dramatu „Sami obcy”, autorstwa Marioli Mackiewicz. Sztuka opowiada o spotkaniach ludzi wielu narodowości i kultur, którzy żyją na Dolnym Śląsku: Polaków, Niemców, Romów, Francuzów, Greków, Żydów i Łemków. Opowiada o kształtowaniu się współczesnej tożsamości Dolnoślązaków i przypomina, w retrospektywny sposób, jak tuż po zakończeniu II wojny światowej wyglądało codzienne życie na Ziemiach Odzyskanych. Projekt „Alchemia teatralna” to ważne działanie międzypokoleniowe, oferujące realizację ciekawych wydarzeń kulturalnych, np. cykl warsztatów artystycznych, ogólnopolski konkurs na sztukę teatralną; lekcje z zakresu wiedzy o teatrze; spotkania autorskie z twórcami. Od 2010 r. zrealizowano 88 premier, w których łącznie wystąpiło 1200 osób.

FILHARMONIA UNIWERSYTECKA – utworzona w 2018 r. przez Towarzystwo Koncertowe i Fundację Rozwoju Kultury we Wrocławiu. Wykonują specjalny cykl koncertowy pt. „Najpiękniejsza klasyka w najlepszym wykonaniu”, z repertuarem najwybitniejszych kompozytorów od baroku do romantyzmu oraz „Relaksujące podróże melomana odkrywcy” z repertuarem współczesnych kompozytorów, głównie wrocławskich. Mimo ograniczeń związanych z pandemią, filharmonia zagrała dotąd prawie 70 koncertów. W wydarzeniach uczestniczą bezpłatnie przedstawiciele środowisk kombatanckich, senioralnych i organizacji młodzieżowych z całego regionu. Dyrektorem programowym Filharmonii Uniwersyteckiej jest Wiesław Małucha – kompozytor, autor i kompozytor projektu Muzyka Wrocławska, fundator Fundacji Rozwoju Kultury we Wrocławiu. Dyrektorem artystycznym jest wirtuoz skrzypiec Viktor Kuznetsov.

ZESPÓŁ LUDOWY „ROZMARYN” – rozpoczął działalność w 1997 r. pod kierownictwem śp. Teresy Cisek, obecnie pracuje pod kierownictwem Bożeny Wieczorek. Liczy 15 osób, które jednocześnie reprezentują Koło Gospodyń Wiejskich w Markocicach, w gminie Bogatynia. Zespół zdobywa prestiżowe nagrody, ma bogaty dorobek w propagowaniu i krzewieniu tradycji kultury ludowej oraz promowaniu gminy w kraju i za granicą. „Rozmaryn” bierze udział w tradycyjnych obchodach świąt lokalnych, regionalnych i państwowych. Co roku uczestniczy też w festiwalach i przeglądach zespołów folklorystycznych, np.: Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Kolęda”, Tradycyjne spotkania z folklorem „Mała Wielkanoc”, Festyn Trzech Państw. Aktywnie uczestniczy w życiu gminy, współpracuje z Radami Osiedli, szkołami i przedszkolami, z organizacjami społecznymi i instytucjami kultury.

GŁOGOWSKA REWIA GRAFFITI rozpoczęła działalność w 1999 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. Założycielami i opiekunami rewii są Mieczysława Krawczonek, jako pedagog oraz choreograf i Zdzisław Krawczonek jako muzyk, aranżer, autor piosenek i  pedagog. Z zespołem współpracuje także córka założycieli rewii – Katarzyna Krawczonek-Suska, jako animatorka kultury, tancerka i wokalistka. Działalność rewii to przede wszystkim edukacja muzyczna, rozwój artystyczny dzieci i młodzieży, popularyzacja różnych form ekspresji artystycznej na cotygodniowych zajęciach w Miejskim Ośrodku Kultury. W tym roku rewia rozpoczyna 25. rok działalności. Przez ten czas w zajęciach uczestniczyło ponad 1000 osób. Głogowska Rewia Graffiti prowadzi działalność koncertową w Głogowie, w kraju i za granicą. Promuje Dolny Śląsk na licznych festiwalach, gdzie zdobywa najwyższe nagrody. Tradycją Rewii Graffiti są cykliczne koncerty z udziałem gwiazd polskiej estrady, np. Andrzeja Krzywego z De Mono, czy Igora Herbuta, absolwenta Rewii, a dziś znanego i charyzmatycznego artysty młodego pokolenia.

Dolnośląska Nagroda Kulturalna  SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2023

W tym roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał nagrodę: ELŻBIECIE BERENDT, WIKTOROWI KUZNETSOWI, MAŁGORZACIE KAZIMIERCZAK, ROBERTOWI SOCHACKIEMU i KRZYSZTOFOWI KUBASKOWI

ELŻBIETA BERENDT jest jedną z najwybitniejszych polskich etnografek i etnolożek. Pozostaje także znakomitą edukatorką i popularyzatorką, w wyjątkowy sposób kreującą nowe trendy w polskiej etnografii. Zasługą Elżbiety Brendt jest wysoka pozycja kierowanego przez nią Muzeum Etnograficznego, Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu – wiodącej placówki wystawienniczej o wyjątkowej wszechstronności i kreatywności. Pani Elżbieta zbudowała instytucję, która ma wielką siłę oddziaływania, koordynuje i inicjuje działania wśród licznych mniejszości narodowych, etnicznych i konfesyjnych. Przyczynia się do pogłębienia świadomości Dolnoślązaków, poczucia więzi z ich Małą Ojczyzną i jej wielowątkową tradycją. Działania podejmowane przez Panią Elżbietę skupiają się na upowszechnianiu wiedzy o ochronie zabytków i o dziedzictwie kulturowym jako źródle tożsamości lokalnej i narodowej.


VIKTOR KUZNIECOV
 na skrzypcach gra od 4. roku życia, uczył go ojciec Michał, wybitny pedagog. Od 1991 r. artysta mieszka i pracuje we Wrocławiu. Był pomysłodawcą Międzynarodowego Festiwalu im. Paganiniego oraz Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Młody Wirtuoz”. Jest założycielem i dyrektorem artystycznym Wrocławskiego Zespołu Solistów Ricordanza oraz Wrocławskiej Orkiestry Festiwalowej. Nagrał z tymi zespołami wiele płyt, m.in. na zamówienie Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans. Artysta koncertuje w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Norwegii, Francji, Belgii, Luksemburgu, Szwajcarii. Z zespołem Solistów Ricordanza  zagrał ponad 500 koncertów. Od 1991 r. prowadzi klasę skrzypiec w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Jest wiceprezesem Wrocławskiego Towarzystwa Koncertowego, prezesem Fundacji Europejska Sieć Kultury Młodych. Pan Viktor Kuznetsov jest inicjatorem i współzałożycielem Filharmonii Uniwersyteckiej we Wrocławiu, w której pełni funkcję dyrektora artystycznego. Wykształcił wielu muzyków pedagogów i wykonawców zajmujących eksponowane stanowiska, m.in. jako koncertmistrzowie orkiestr w Dreźnie, Katowicach, Wałbrzychu, Żaganiu.

DR HAB. MAŁGORZATA KAZIMIERCZAK z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Łączy wiele doświadczeń, mediów i gatunków sztuki, tj. przestrzeń instalacji, obiekty-rzeźby, rysunek, grafika, dźwięk, fotografia, film, performance. Buduje projekty wielowarstwowe, interdyscyplinarne o charakterze twórczego eksperymentu poznawczego, instalacje przestrzenne, obiekty z wykorzystaniem zdjęć, filmu, światła, dźwięku, słów, znaczeń. Często aranżuje projekty otwarte, rozłożone w czasie, oparte na spotkaniu. Małgorzata Kazimierczak jest pracownikiem naukowo-artystycznym ASP, gdzie prowadzi Pracownię Intermediów i Fotografii na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki. Jest aktywną animatorką wrocławskiego życia artystycznego, organizując szereg przedsięwzięć jako kurator corocznego cyklu wystaw Sztuki Intermedialnej w ramach festiwalu „Podwodny Wrocław”, „Sztuka Intermedialna… pomiędzy… percepcją a kontekstem…”. W zbiorach Muzeum Współczesnego Wrocławia znajdują się prace artystki – instalacja audiowizualna i cykl filmów pt. „Konfrontacje mentalne pomiędzy miejscem i czasem”.

DR ROBERT SOCHACKI z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Do Wrocławia przyjechał w 2019 r. po półrocznym badawczo-artystycznym pobycie w Afryce, gdzie realizował z niemieckimi i tunezyjskimi partnerami programy edukacyjne z zakresu „light Art” dla młodych twórców podejmujących zagadnienia z nurtu „sztuki świata”. W 2021 r. koordynował porozumienie pomiędzy ASP a Muzeum Narodowym we Wrocławiu – Pawilonem Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej i zrealizował cykl spotkań artystów, teoretyków i kuratorów sztuki z Iranu, Francji, Niemiec, Słowenii i Rumunii oraz Polski. Rezultaty obecnej wymiany będą prezentowane w tym roku na międzynarodowym festiwalu światła Ljubljana w Słowenii. W marcu 2023 r. dr Robert Sochacki razem z Muzeum Narodowym i ASP we Wrocławiu przygotował kolejną edycję autorskiego projektu, w którym dziedziniec Pawilonu Czterech Kopuł wypełnił się wystawami i wykładami. W projekcie brali udział artyści z Polski, Austrii, Niemiec i Słowenii. Dr Sochacki jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DR KRZYSZTOF KUBASEK od ukończenia studiów jest związany z Wydziałem Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jako designer jest pomysłodawcą znaczących inicjatyw związanych z propagowaniem projektowania uwzględniającego potrzeby różnych grup społecznych. Aktualnie jest kierownikiem Pracowni Projektowania Prospołecznego, opiekunem i jednym z inicjatorów powstania studenckiego koła naukowego DeForma, które aktywnie działa przy Katedrze Wzornictwa. Jego zainteresowanie procesami sterowania skutkuje wieloletnią współpracą z Wrocławskim Parkiem Technologicznym oraz Wydziałem Robotyki i Cybernetyki Politechniki Wrocławskiej przy projektowaniu i budowaniu humanoidalnych robotów społecznych. Wynikiem tej współpracy jest robot edukacyjny EMYS, wspomagający dzieci w nauce języków obcych. Robot, który odniósł globalny sukces i był wielokrotnie prezentowany na targach i wystawach w Polsce i na świecie, ma wrocławskie korzenie i stanowi doskonałą promocję naszego regionu. Krzysztof Kubasek jest także inicjatorem i koordynatorem projektu „Przyjazne miasto”, którego celem jest tworzenie obiektów użyteczności publicznej dla poprawy jakości życia mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. 


Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Za szczególne osiągnięcia dla regionu”

PROF. WOJCIECH WITKIEWICZ jest wybitną postacią w świecie dolnośląskiej i ogólnopolskiej medycyny. Chirurg ogólny, naczyniowy, transplantolog. Twórca i ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Transplantacyjnej, Onkologicznej i Chemioterapii, organizator i od ponad 30 lat dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, jednej z najważniejszych placówek medycznych w regionie. Szpital, wraz ze Zintegrowanym Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej WroVasc, stał się jednym z największych i najważniejszych wysokospecjalistycznych ośrodków w tej części Polski. Dzięki wysiłkowi Profesora Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy zyskał również światową renomę. Jest także pierwszym ośrodkiem w Polsce, który wykonywał operacje za pomocą robota chirurgicznego da Vinci, w tym zabieg pobrania nerki do przeszczepu od żywego dawcy. Profesor Witkiewicz skutecznie zarządza placówką, pozyskuje środki na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, diagnostycznego i zabiegowego, by wraz ze swoim zespołem na najwyższym poziomie ratować życie i zdrowie pacjentów.

ZŁOTE ODZNAKI HONOROWE „ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO”

MARIA WOŚ – lwowianka, która musiała w 1946 r. opuścić ojczyste strony i osiedliła się we Wrocławiu. Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1958 r. związana z Polskim Radiem Wrocław. Autorka licznych audycji, słuchowisk, reportaży i felietonów. Prowadziła między innymi cieszący się ogromnym uznaniem cykl programowy „My nastolatki” oraz lekcje języka polskiego dla ogólnopolskiego programu „Radio szkole”. Pracowała również jako nauczycielka języka polskiego, między innymi w IX LO, Technikum Gastronomicznym i Technikum Kolejowym we Wrocławiu. Zawsze życzliwa, uśmiechnięta, potrafiła poruszyć serca uczniów swoim zachwytem nad kulturą języka. Od 1980 r. działała w Solidarności, wielokrotnie zatrzymywana i prześladowana. Zaangażowana w pracę Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego była m.in. obserwatorką procesów politycznych działaczy Solidarności, w trakcie których sporządzała dokumentację dotyczącą naruszania prawa wobec represjonowanych. W latach 80. i 90. współpracowała z redakcjami takich pism katolickich jak „Niedziela”, „Gość Niedzielny” i „Nowe Życie”. Maria Woś została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

DR PAWEŁ WRÓBLEWSKI – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu. Paweł Wróblewski od lat pełni wiele funkcji społecznych. Był m.in. członkiem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Rady Programowej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, jest członkiem Kapituły Wyróżnienia „Dolnośląski Klucz Sukcesu”, był członkiem Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz członkiem Rad Społecznych wrocławskich jednostek ochrony zdrowia. W latach 2014-20 aktywnie działał w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, promując turystykę motocyklową i inicjując powstanie Szlaku Kulinarnego Dolnego Śląska. Przez 16 lat był Radnym Województwa Dolnośląskiego, był Marszałkiem Województwa i Przewodniczącym Sejmiku. Jako Marszałek przyczynił się do pozyskania wielu zagranicznych inwestycji na Dolnym Śląsku, m.in.  firmy LG Philips. Przeprowadził największy w skali kraju proces oddłużeniowy podległych samorządowi województwa jednostek służby zdrowia. Gdy pełnił funkcję Przewodniczącego Sejmiku, ustanowiono i nadano sztandar Województwa Dolnośląskiego. Aktywnie działa w samorządzie zawodowym lekarzy. Od 2016 r. jest prezesem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Po wybuchu wojny w Ukrainie przystąpił do organizowania pomocy dla uchodźców i walczących tam lekarzy. Występuje charytatywnie z zespołem muzycznym „Sygit Band”, a na rzecz Przylądka Nadziei występował z Tercetem Egzotycznym. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

PROF. JERZY KORCZAK – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Nauki Administracji Instytutu Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swą pracą znacząco przyczynił się do odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Już w 1990 r. pracował jako ekspert w Nadzwyczajnej Komisji Sejmu ds. Samorządu Terytorialnego nad projektami ustawy o samorządzie województwa i o samorządzie powiatowym, aż do ich uchwalenia w 1998 r. Współpracował z wydawnictwem „Nowe Zeszyty Samorządowe”, gdzie publikował opracowania opinii i ekspertyz prawnych. W latach 2020-21 opracował autorski projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie dolnośląskim wraz z projektem rozporządzenia wykonawczego i statutu związku, który jest w toku dalszych prac koncepcyjnych. W latach 2006-22 był doradcą prawnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W 2008 r. otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego z okazji 10-lecia Województwa Dolnośląskiego. Opracował projekty wielu znaczących uchwał, a zwłaszcza ciągle obowiązującego Statutu Województwa Dolnośląskiego z 2010 r. Jest autorem ponad 300 publikacji: monografii zbiorowych, podręczników, artykułów naukowych w znaczącej części poświęconych problematyce samorządowej, w których wielokrotnie przedstawia dokonania Województwa Dolnośląskiego i dolnośląskich gmin oraz powiatów.

IRAKLI BERIDZE – z ramienia Gruzińskiej Autonomicznej Republiki Adżarii był głównym organizatorem współpracy między Dolnym Śląskiem i Adżarią. Od podpisania porozumienia o współpracy między naszymi regionami (2016 r.) lrakli Beridze koordynuje tę współpracę, proponując projekty z zakresu kultury, gospodarki, medycyny, edukacji, turystyki, które były i są realizowane na Dolnym Śląsku i w Adżarii. Zrealizowano m.in. kilka edycji Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury, udział Gruzinów w Międzynarodowych Targach Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu czy nasz udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych EXPO w Batumi. Współpraca zaowocowała także stworzeniem bezpośredniego połączenia lotniczego między Wrocławiem a Adżarią. Pan lrakli Beridze był jednym z inicjatorów budowy pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Batumi.

PŁK ARTUR BARAŃSKI – były dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od początku formowania brygady wspierał dolnośląską społeczność, a także podejmował liczne działania na rzecz mieszkających na Dolnym Śląsku kombatantów II wojny światowej. W lutym 2020 r. pułkownik włączył się w system reagowania kryzysowego związanego z wybuchem pandemii poprzez pomoc w organizacji akcji szczepień przeciw Covid-19. Stworzył grupę wsparcia relokacji, która w bardzo szerokim zakresie pomagała wojewodzie i samorządom oraz współdziała z organizacjami pozarządowymi w przyjęciu uchodźców z Ukrainy. Jest inicjatorem programów ,,Korzenie” oraz ,,Lekcje Żywej Historii”. Z inicjatywy Artura Barańskiego dolnośląscy terytorialsi dbają o mogiły bohaterów, a w dni pamięci uroczyście oddają im hołd. Wspierają również organizację uroczystości w ramach wspólnego programu wojewody i IPN „Ocalamy”.

MACIEJ KIERES – dziennikarz, pianista, kompozytor. Doświadczony reżyser i dokumentalista filmowy, autor i realizator widowisk muzycznych. Pomysłodawca licznych koncertów i festiwali. Od ponad 20 lat jest dyrektorem artystycznym festiwalu ,,Maj z Muzyką Dawną”, organizowanego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku od 1992 r. Jest organizatorem, a od 2017 r. dyrektorem artystycznym, Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego. Od 22 lat zawodowo związany z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, gdzie obecnie kieruje Działem Muzyki i Projektów Audiowizualnych. W ramach pracy w OKiS-ie realizował wiele międzynarodowych projektów. Jest pomysłodawcą i realizatorem serii plenerowych koncertów operowo-operetkowych, a także cyklu filmowego „Dolny Śląsk pełen historii”, w ramach którego wyreżyserował ok. 15 filmów, m.in. „Riese. Tajemnice wykute w skale”, „Dolina pałaców i ogrodów”, czy „Książ. Klucz do Śląska”. Produkcje te promują nasz region w wielu kanałach telewizyjnych regionalnych i krajowych.

Zobacz więcej:

Rezydencja Dębowa

Hotel Stronie

Od 2020 r. Hotel Stronie** wita gości pragnących wypocząć wśród leśnych zakątków i malowniczych miejscowości Masywu Śnieżnika, Gór Bialskich oraz Gór Złotych.

Ibis Styles Wałbrzych

Designerski ekonomiczny hotel, otwarty na kreatywne umysły. Ibis Styles Wałbrzych to nowoczesny, 3-gwiazdkowy hotel klasy ekonomicznej.

Hotel Europeum

EUROPEUM HOTEL to kameralny i stylowy hotel butikowy w samym sercu Wrocławia.