Ta strona używa ciasteczek (ang. cookies). Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, opuść tę stronę.
Akceptuję Polityka prywatności

Wsparcie dla Ukrainy w Jaworze

Artykuł w języku polskim i ukraińskim z zebranymi informacjami o tym, jak uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać pomoc i wypełnić niezbędne formalności w Jaworze

WSPARCIE DLA UKRAINY W JAWORZE

INFORMACJE OGÓLNE

Jawor leży w środkowej części Dolnego Śląska przy drodze ekspresowej S3, w pobliżu autostrady A4. Czas podróży do Wrocławia to ok. 1 h, do Drezna ok. 2 h, a do Pragi ok. 3 h. W mieście znajduje się wiele cennych zabytków m.in. kościół Pokoju z lat 1654–1656, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W Jaworze jest  dużo zakładów przemysłowych, przede wszystkim z branży motoryzacyjnej, metalowej oraz chemicznej. Do większych fabryk należą:

 • – Mercedes-Benz Manufacturing Poland – fabryka silników spalinowych
 • – Kuźnia Jawor S.A.
 • – Fabryka Chemii Gospodarczej Global-Pollena
 • – Zakład Mechaniczny Agromet Jawor
 • – Metal-Jawor Sp. z o.o.
 • – Korpo Jawor
 • – Spółdzielnia Inwalidów Inprodus

NUMER PESEL – JAK GO UZYSKAĆ

Można go otrzymać w biurze obsługi klienta urzędu miejskiego w Jaworze, pod adresem Rynek 5, tel. 76 870 20 21 wew. 238

OPIEKA MEDYCZNA

Emigranci z Ukrainy mają zapewniony bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia. Mogą udać się do najbliższej przychodni zdrowia:

 • – Przychodnia Rejonowa w Jaworze, ul. Piłsudskiego 10, tel. 76 870 23 27,
 • – Przychodnia Rejonowa w Jaworze, ul. Moniuszki 6, tel. 76 870 20 13,
 • – KORMED sp. z o.o. NZOZ, ul. Dmowskiego 9, tel. 76 871 13 02,
 • – CDT Medicus Przychodnia, ul. Szpitalna 3a, tel. 76 728 26 50.

Jakie usługi są świadczone w ramach publicznej opieki zdrowotnej?

 • – Porady i konsultacje specjalistyczne,
 • – świadczenia w ramach medycyny pracy,
 • – świadczenia w ramach kontraktu z NFZ,
 • – badania wstępne, okresowe,
 • – prowadzenie analiz stanu zdrowia pacjentów,
 • – szczepienia ochronne.

Gdzie uchodźcy mogą kontynuować leczenie chorób przewlekłych?

 • Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Szpitalna 3 tel. 76 870 30 14 

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHIATRYCZNA

 • – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworze, ul. Piłsudskiego 11, tel. 76 729 19 24,
 • – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach podstawowych (dostęp do psychologa i pedagoga).

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE

Jak zapisać dziecko do szkoły/przedszkola?

Uchodźcy mogą się zgłosić do sekretariatu wybranego przedszkola oraz szkoły oddalonej najbliżej od zamieszkania i wypełnić tam wniosek.  

Wykaz jaworskich szkół podstawowych i publicznych przedszkoli:

 1. Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego

Moniuszki 4, 59-400 Jawor

tel. 76 870 49 00

sp1jawor.s@wp.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Plac Bankowy 1, 59-400 Jawor

tel. 76 870 21 55

szkola@sp2jawor.pl

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza

Starojaworska 82, 59-400 Jawor

tel. 76 729-19-04

sp4.jawor@wp.pl

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka

Armii Krajowej 9, 59-400 Jawor

tel. 76 870 26 55

sp5-jawor@wp.pl

 1. Przedszkola Publiczne

Przedszkole Publiczne Nr 2 „Akademia Krasnoludka”

Piłsudskiego 14, 59-400 Jawor

tel. 76 870 28 47

przedszkole@krasnoludek.net.pl

Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi

Chopina 10, 59-400 Jawor

tel.76 870 24 42

przedszkole4jawor@poczta.onet.pl

Przedszkole Publiczne Nr 8 im. Kubusia Puchatka

Moniuszki 4, 59-400 Jawor

tel. 76 8704095

kubuspuchatek48@wp.pl

Gdzie szukać informacji?

 • – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urząd Miejski w Jaworze, Zamkowa 2, tel. 76 870 20 21 wew. 223, 225.
 • – Sekretariaty jaworskich szkół podstawowych i publicznych przedszkoli.

Gdzie organizowane są specjalne zajęcia dla dzieci z Ukrainy?

Zajęcia kulturalne, warsztaty organizowane są przez Jaworski Ośrodek Kultury, Rynek 5, tel. 76 870 28 78 oraz Muzeum Regionalne w Jaworze, ul. Klasztorna 6, tel. 76 870 30 86.

PRACA

Obywatele Ukrainy mogą podjąć legalną pracę. Informacji na ten temat udziela:

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ I PUNKTY POMOCOWE

 • – Informacje o świadczeniach społecznych udziela Miejski Ośrodek Pomocy przy ul. Legnickiej 12 w Jaworze, tel. 76 870 33 87, e-mail: sekretariat@mops-jawor.pl
 • – W budynek przy ul. Limanowskiego 10 znajduje się miejsce, gdzie można otrzymać potrzebne środki do życia, tel. 512564168, e-mail: punkthumanitarny@jawor.pl .
 • – Informacje na temat pomocy prawnej/pomocy tłumacza dla osób z Ukrainy można uzyskać w biurze obsługi klienta urzędu miejskiego w Jaworze, tel. 76 8702021 wew. 230

MIESZKANIA

Na terenie Jawora z bezpłatnych noclegów można w budynku przy ul. Limanowskiego 10 – miejsce tymczasowego zakwaterowania dla osób przybywających z Ukrainy, tel. 512564168, e-mail – punkthumanitarny@jawor.pl

POMOC DLA ZWIERZĄT

 • – Przychodnia weterynaryjna – Jawor, ul. Wokulskiego 10, tel. 76 870 64 33.
 • – Przychodnia weterynaryjna – Jawor, ul. Gagarina 3b, tel. 76 871 14 00.
 • – Powiatowy Inspektor Weterynarii – Jawor, ul. Wrocławska, tel. 76 870 24 59.

Na terenie Jawora przychodnia weterynaryjna przy ul. Gagarina 3b przeprowadza darmowe szczepienia na wściekliznę oraz znakowania psów.

Źródło: Miasto Jawor – Marek Markiewicz


ПІДТРИМКА УКРАЇНИ В ЯВОРІ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Явор розташований у центральній частині Нижньої Сілезії, біля швидкісної дороги S-3, біля автомагістралі A-4. Час у дорозі до Вроцлава приблизно 1 година, до Дрездена – приблизно 2 години, а до Праги – приблизно 3 години. Церква Миру 1654–1656 рр., занесена до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У Яворі є багато промислових підприємств, переважно в автомобільній, металевій та хімічній промисловості. До більших заводів відносяться:

 • – Mercedes-Benz Manufacturing Poland – завод двигунів внутрішнього згоряння
 • – Кузня Jawor S.A.
 • – Завод побутової хімії Global-Pollena
 • – Яворський механічний завод «Агромет».
 • – Metal-Jawor Sp. z o.o.
 • – Корпо Явор
 • – Spółdzielnia Inwalidów Inprodu

НОМЕР PESELЯК ЙОГО ОТРИМАТИ

Ви можете отримати його в офісі обслуговування клієнтів міського управління в Яворі за адресою Ринек 5, тел. 76 870 20 21 доб. 238

МЕДИЧНА ОПІКА

Емігранти з України мають безкоштовний доступ до польської медичної служби. Вони можуть звернутися до найближчої медичної установи:

 • – Районна поліклініка м. Явор, вул. Пілсудського 10, телефон: 76 870 23 27,
 • – Районна поліклініка м. Явор, вул. Монюшків 6, тел.: 76 870 20 13,
 • – КОРМЕД sp. Z o.o. НЗОЗ, вул. Дмовського 9, телефон: 76 871 13 02,
 • – CDT Medicus Przychodnia, вул. Шпитальна 3а, тел.: 76 728 26 50.

Які медичні послуги надаються в рамках державної медицини?

 • – Консультації та консультації спеціалістів,
 • – пільги з медицини праці,
 • – пільги за договором з NFZ,
 • – попередні та періодичні випробування,
 • – проведення аналізів стану здоров’я пацієнтів,
 • – профілактичні щеплення.

Де біженці можуть продовжити лікування від хронічних захворювань?

 • Яворський МедЦентр ТОВ вул. Шпітальна 3 тел. 76 870 30 14

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА

 • – Психолого-педагогічний консультативний центр м. Явор, вул. Piłsudskiego 11, тел.: 76 729 19 24,
 • – Психолого-педагогічна допомога в ДНЗ (доступ до психолога та педагога).

ШКОЛА ТА ДИТЯЧИЙ САДОК

Як записати дитину в школу/садок?

Емігранти з України можуть звернутись до секретаріату вибраного дитячого садка та школи, найближчого до їхнього місця проживання, та заповнити там заяву.

Список яворських початкових шкіл та державних дитячих садків:

 1. Початкові школи

Початкова Школа Нр 1 ім. Корнеля Макушинського

вул. Монюшки 4, 59-400 Явор

тел. 76 870 49 00

sp1jawor.s@wp.pl

Початкова Школа Нр 2 ім. Маршала Юзефа Пілсудського

Пл Банкова 1, 59-400 Явор

тел. 76 870 21 55

szkola@sp2jawor.pl

Початкова Школа Нр 4 ім. Генрика Шенкевіча

 1. Starojaworska 82, 59-400 Явор

тел. 76 729-19-04

sp4.jawor@wp.pl

Початкова Школа Нр 5 ім. Януша Корчака

вул.  Армії Крайовей 9, 59-400 Явор

тел. 76 870 26 55

sp5-jawor@wp.pl

 1. Державні дитячі садки

Державний ДитСадок нр 2 „Akademia Krasnoludka”

вул. Пулсудського 14, 59-400 Явор

тел. 76 870 28 47

przedszkole@krasnoludek.net.pl

Державний ДитСадок нр 4 з філіями позімістом

ул. Шопена 10, 59-400 Явор

тел.76 870 24 42

przedszkole4jawor@poczta.onet.pl

Державний ДитСадок р 8 ім. Вінні Пуха

вул. Монюшкі 4, 59-400 Явор

тел. 76 8704095

kubuspuchatek48@wp.pl

Де знайти інформацію?

 • – Відділ освіти, культури, спорту та здоров’я Ратуша м. Явор, вул. Замкова 2, тел. 76 870 20 21 доп. 223, 225.
 • – Секретаріати Яворських початкових шкіл та державних дитячих садків.

Де організовуються спеціальні заходи для дітей з України?

Культурні заходи та майстер-класи організовує Яворський культурний центр, Ринек 5, тел. 76 870 28 78 та Регіональний музей у Яворі, вул. Клашторна 6, тел. 76 870 30 86.

РОБОТА

Громадяни України можуть працювати легально. Інформацію на цю тему надає:

 • Повітове бюро праці в Яворі, вул. Стшегомська 7, тел. 76 729 11 00, посилання на сайт: https://jawor.praca.gov.pl/

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ТА ПУНКТИ ДОПОМОГИ

 • – Інформацію про соціальні виплати надає комунальний центр допомоги за адресою вул. Легінська 12 в Яворі, тел. 76 870 33 87, електронна пошта: sekretariat@mops-jawor.pl
 • – У будівлі за адресою вул. Лімановського 10 є місце, де можна отримати необхідні засоби для існування, тел. 512 564 168, e-mail: punkthumanitarny@jawor.pl.
 • – Інформацію про юридичну допомогу/допомогу перекладача особам з України можна отримати в офісі обслуговування клієнтів міського управління в Яворі, тел. 76 8702021 доб. 230

ЖИТЛО

У Яворі безкоштовне проживання доступне в будівлі за адресою: вул. Лімановського 10 – місце тимчасового проживання людей, які приїжджають з України, тел. 512564168, e-mail: punkthumanitarny@jawor.pl

ДОПОМОГА ТВАРИНАМ

 • – Ветеринарна клініка – Явор, вул. Вокульського 10, тел. 76 870 64 33.
 • – Ветеринарна клініка – Явор, вул. Гагаріна 3Б, тел. 76 871 14 00.
 • – Повітовий ветеринарний інспектор – Явор, вул. Вроцлавська, тел. 76 870 24 59.

У Яворі ветеринарна клініка на вул. Гагаріна 3б здійснює безкоштовну вакцинацію від сказу та маркування собак.

Джерело: Місто Явор – Марек Маркевич