Ta strona używa ciasteczek (ang. cookies). Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, opuść tę stronę.
Akceptuję Polityka prywatności

Wsparcie dla Ukrainy w Strzelinie

Artykuł w języku polskim i ukraińskim z zebranymi informacjami o tym, jak uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać pomoc i wypełnić niezbędne formalności w Strzelinie

GMINA STRZELIN

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina leży w południowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego, w pobliżu autostrady A4, czas podróży do Wrocławia to 45 min., do Drezna 3 h, a do Pragi 3,5 h. Najbliższe lotnisko jest oddalone o 40 km. Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy. Słynie głównie z granitu wydobywanego w jednym z największych w Europie kamieniołomów. Dobra lokalizacja, aktywni przedsiębiorcy, wysoki poziom szkolnictwa sprawiają, że jest bardzo atrakcyjną lokalizacją pod względem miejsc pracy i warunków życia.

NUMER PESEL – JAK GO UZYSKAĆ

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie przy ul. Ząbkowickiej 11 w pokoju nr 9 i 11.

Numer PESEL mogą uzyskać:

 • – obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski z Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r.,
 • – obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli do Polski,
 • – małżonkowie obywateli Ukrainy, którzy nie mają obywatelstwa ukraińskiego, a przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r.

Przepisów ww. ustawy nie dotyczą obywateli Ukrainy:

 • – posiadających zezwolenie na pobyt stały,
 • – posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • – posiadających zezwolenie na pobyt czasowy,
 • – posiadających status uchodźcy,
 • – posiadających ochronę uzupełniającą,
 • – posiadających zgodę na pobyt tolerowany,
 • – którzy złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej
 • – którzy zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP.

Uzyskanie numeru PESEL pozwoli między innymi na:

 • – założenie własnej działalności gospodarczej,
 • – uzyskanie świadczeń rodzinnych,
 • – uzyskanie świadczenia wychowawczego – 500 zł na dziecko co miesiąc,
 • – uzyskanie świadczenia dobry start – 300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego,
 • – uzyskanie rodzinnego kapitału opiekuńczego,
 • – dofinansowanie za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna,
 • – podjęcie w Polsce pracy oraz uzyskanie dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej,
 • – kontynuowanie nauki w polskich szkołach i uczelniach.

OPIEKA MEDYCZNA

Ukraińcy, którzy przybyli na teren gminy mają zagwarantowany dostęp do opieki medycznej w Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie przy ul. Mickiewicza 20. Uchodźcy mają zapewnioną pomoc medyczną po okazaniu zaświadczenia wystawionego przez Straż Graniczną RP lub odcisku stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzającego legalny pobyt na terytorium RP po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. oraz jednego dokumentu tożsamości: dowód osobisty, paszport, akt urodzenia albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca.

Obywatele Ukrainy mają dostęp do bezpłatnych szczepień przeciwko COVID-19, szczepień ochronnych dla dzieci, podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego oraz opieki psychiatrycznej. Pacjenci z Ukrainy są przyjmowani na takich zasadach jak obywatele Polski. Do lekarza specjalisty muszą posiadać skierowanie. Aby się zarejestrować, należy zgłosić się z dokumentami do rejestracji ogólnej lub do działu statystyki pok. 35.

Rejestracja ogólna – 71 392 12 56, 71 793 85 60
Poradnia dla dzieci – 71 392 19 80

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE

Dzieci uchodźców mają prawo do nauki w szkole lub przedszkolu na terenie gminy. Wszelkie informacje i pomoc z wypełnieniem dokumentów można otrzymać w sekretariacie każdej placówki oświatowej. Dodatkowe informacje w sprawie zapisów uczniów do szkół zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim udziela Dorota Makuch tel. 71 39 27 208.

PLACÓWKA OŚWIATOWA

KONTAKT
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Plac I Maja, 57-100 Strzelin

tel. 071 39 21 413

e- mail: g2-strzelin@wp.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

ul. Henryka Sienkiewicza , 57-100 Strzelin

tel. 071 39 20 561

e-mail: pspncz@interia.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Brzegowa 67, 57-100 Strzelin

tel. 071 39 21 692

e-mail: bolko5@poczta.onet.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

ul. Kamienna 18, 57-100 Strzelin

Tel. 071 39 306 16

e-mail: sp-bialykosciol@wp.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

ul. Szkolna 1, 57-100 Strzelin

tel. 071 39 21 558

e-mail: spkuropatnik@wp.pl

Przedszkole Miejskie „Kolorowa Kraina” ul. Przedszkolna 1a , 57-100 Strzelin tel. 071 75 01 578

e-mail: przedszkole-strzeli@wp.pl

 

Wykaz żłobków niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Strzelin:

Nazwa placówki Adres Nr telefonu Adres e-mail
Żłobek „Bajka”

Stanisława Pielech

ul. Księdza Popiełuszki 3

57-100 Strzelin

503 139 669

71 392 03 40

bajka-strzelin@wp.pl
Żłobek „Słoneczko”

Edyta Golonka

ul. Ząbkowicka 22A

57-100 Strzelin

537 539 533 edytagolonka111@gmail.com
Niepubliczny Żłobek „Michałek” Natalia Łobaczewska ul. Św. Jana 10

57-100 Strzelin

609 464 141

71 932 37 50

biuro@przedszkole-michalek-strzelin.pl
Niepubliczny Żłobek „Eko-Maluszek” Marta Konsencjusz ul. Młynarska 1

57-100 Strzelin

604 698 465 mkonsencjusz@gmail.com
Niepubliczny Żłobek „Eko-Maluchy” Marta Konsencjusz ul. Grota Roweckiego 1

57-100 Strzelin

604 698 465 mkonsencjusz@gmail.com
Niepubliczny Żłobek „Eko-Maluszek” Marta Konsencjusz ul. Młynarska 2

57-100 Strzelin

604 698 465 mkonsencjusz@gmail.com
Niepubliczny Żłobek „Akademia Uśmiechu” Elwira Gołuzd ul. Mickiewicza 1/12

57-100 Strzelin

725-474-232 goluzd.elwira1993@gmail.com

 

Wykaz przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Strzelin:

Nazwa placówki Adres Nr telefonu Adres e-mail
Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Mikoszowie przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna Mikoszów 27

57-100 Strzelin

71 395-81-01 sekretariat@celestyn.pl

przedszkole@celestyn.pl

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Michałek” ul. Św. Jana 10

57-100 Strzelin

609-464-141

71 392-37-50

biuro@przedszkole-michalek-strzelin.pl
Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu” Elwira Gołuzd ul. Mickiewicza 1/12

57-100 Strzelin

534-225-884

725-474-232

goluzd.elwira1993@gmail.com
Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne „Eko-Przedszkolak” Marta Konsencjusz ul. Św. Jana 5

57-100 Strzelin

604-698-465 mkonsencjusz@gmail.com

marta.kons@wp.pl

Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Bergamuta” Weronika Deszcz ul. Grota Roweckiego 11

57-100 Strzelin

534-196-042 weroniczka@interia.pl
Niepubliczne Przedszkole Językowe „Mały Odkrywca” ul. Asnyka 7

57-100 Strzelin

600-692-600 przedszkole@malyodkrywca.net.pl
Niepubliczne Przedszkole „Bajka ” ul. Księdza Popiełuszki 3

57-100 Strzelin

71 392 -03-40

503-139-669

bajka-strzelin@wp.pl
Niepubliczne Przedszkole „Przedszkole z Wartościami” ul. Kamienna 1A

57-100 Strzelin

604-698-465 mkonsencjusz@gmail.com

marta.kons@wp.pl

Klub dla dzieci „Stokrotka” Zdzisława Nejman Biały Kościół

ul. Cedrowa 1

57-100 Strzelin

696-103-734 stokrotkabialykosciol@gmail.com
Punkt Przedszkolny „Przedszkole Parkowe” Andrzej Krzywik Krzepice 8

57-100 Strzelin

660-120-548

601-145-524

przedszkole.krzepice@onet.pl

 

Wykaz szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Strzelin:

Nazwa placówki Adres Nr telefonu Adres e-mail
Szkoła Podstawowa z Wartościami ul. Kamienna 1A

57-100 Strzelin

604-698-465 mkonsencjusz@gmail.com

marta.kons@wp.pl

 

DODATKOWE ZAJĘCIA

Gminne placówki oświatowe organizują lekcje języka polskiego dla dzieci i dorosłych. Szkoły zatrudniły nauczycieli pochodzenia ukraińskiego, którzy pomagają dzieciom w aklimatyzacji, odrabianiu zadań, przystosowaniu się do polskiej rzeczywistości szkolnej. Gmina w porozumieniu ze Strzelińskim Uniwersytetem Dziecięcym oraz Strzelińskim Ośrodkiem Kultury przygotowała szeroką ofertę dodatkowych zajęć edukacyjno-kreatywnych skierowanych dla dzieci z Ukrainy.

PRACA

W Gminie Strzelin od lat funkcjonuje kilkanaście firm z kapitałem zagranicznym. Poza tym, większe zakłady produkcyjne stale zapewniają dużą liczbę miejsc pracy. Bardzo dobrze rozwinięty jest również sektor rolniczy. Informacje dotyczące zatrudnienia uchodźców są udzielane w Urzędzie Pracy w Strzelinie.

Urząd Pracy w Strzelinie

Kamienna 10, 57-100 Strzelin
tel. 71 39 21 981, e-mail: wrst@praca.gov.plpup.strzelin@praca.gov.pl
Godziny pracy urzędu: poniedziałek – piątek 7:30 do 15.30

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 • – Magazyn żywnościowy i odzieżowy znajduje się przy ul. Generała Maczka w Strzelinie. Czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 18:00.
 • – Magazyn kosmetyków i środków czystości znajduje się w Strzelińskim Ośrodku Kultury przy ul. Mickiewicz 2 w Strzelinie. Czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 18:00.
 • – Pomoc tłumacza dla osób z Ukrainy – Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, sala nr 16, tel. 723 575 000.

DANE KONTAKTOWE

URZĄD MIASTA I GMINY W STRZELINIE

 1. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin

Tel. 71 39 21 971 lub 71 39 32 264

Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie zamieszczono specjalną zakładkę: Informacje dla uchodźców/ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ, z bieżącymi wiadomościami dla obywateli Ukrainy zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim: www.strzelin.pl

——————————————————————————————————————————————————————-

 

СТРЕЛІНСЬКА ГМІНА

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Гміна розташована в південно-східній частині Нижньосілезького воєводства, біля автомагістралі А4, час у дорозі до Вроцлава — 45 хвилин, до Дрездена — 3 години, до Праги — 3,5 години, до найближчого аеропорту — 40 км. Комуна має сільськогосподарський і промисловий характер. Він славиться в основному гранітом, який видобувають в одному з найбільших кар’єрів Європи. Вдале розташування, активні підприємці, високий рівень освіти роблять його дуже привабливим з точки зору роботи та умов проживання.

НОМЕР PESEL– ЯК ЙОГО ОТРИМАТИ

Заявку на номер PESEL можна подати до міської та громадської управи в Стшеліні за адресою: вул. Зомбковіцка 11 в кімнатах 9 і 11.

Номер PESEL можна отримати:

 • – громадяни України, які прибули до Польщі з України в період після 24 лютого 2022 р.,
 • – громадяни України, які мають карту поляка, які прибули до Польщі з найближчою сім’єю у зв’язку з військовими діями,
 • – подружжя громадян України, які не мають громадянства України, але прибули до Польщі у період з 24 лютого 2022 року.

Положення вищезгаданого дію Закону не поширюється на громадян України:

 • – з дозволом на постійне проживання,
 • – власники дозволу на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу,
 • – з дозволом на тимчасове проживання,
 • – зі статусом біженця,
 • – з додатковим захистом,
 • – які мають дозвіл на допустиме перебування,
 • – які подали заяви про міжнародний захист у Республіці Польща
 • – які заявили про намір подати заяви про міжнародний захист у Республіці Польща.

Отримання номера PESEL дозволить, серед іншого,:

 • – відкриття власного бізнесу,
 • – отримання сімейних виплат,
 • – отримання допомоги на дитину – 500 злотих на дитину щомісяця,
 • – отримання допомоги на хороший старт – 300 злотих на початок навчального року,
 • – отримання сімейного капіталу,
 • – співфінансування перебування дитини в яслах, дитячому клубі або з доглядальницею,
 • – працевлаштування в Польщі та доступ до безкоштовного медичного обслуговування,
 • – продовження навчання в польських школах та університетах.

МЕДИЧНИЙ ДОГЛЯД

Українцям, які приїхали до гміни, гарантований доступ до медичної допомоги в Державному інституті амбулаторного лікування в Стшеліні за адресою: вул. Міцкевича 20. Медична допомога біженцям надається за умови пред’явлення довідки, виданої Прикордонною охороною Республіки Польща, або штампа Прикордонної служби Республіки Польща в проїзному документі, що підтверджує законне перебування на території Республіки. Польщі після перетину кордону з 24 лютого 2022 року та один документ, що посвідчує особу: посвідчення особи, паспорт, свідоцтво про народження або тимчасове посвідчення особи іноземця.

Громадянам України доступні безкоштовні щеплення від COVID-19, імунізація дітей, первинна медична допомога, амбулаторна спеціалізована допомога, лікування зубів та психіатрична допомога. Пацієнти з України приймаються на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Вони повинні мати направлення до лікаря-спеціаліста. Для реєстрації звертайтеся до відділу загальної реєстрації або статистики, каб. 35

Загальна реєстрація – 71 392 12 56, 71 793 85 60
Дитяча поліклініка – 71 392 19 80

ШКОЛА ТА ДИТЯЧИЙ САДОК

Діти-біженці мають право на освіту в школах або дитячих садках гміни. Всю інформацію та допомогу із заповненням документів можна отримати в секретаріаті кожного навчального закладу. Додаткову інформацію щодо зарахування учнів до шкіл, як польською, так і українською, надає Дорота Макух, тел. 71 39 27 208.

 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОНТАКТ

Державна початкова школа № 3

вул. I Майя площа, 57-100 Стшелін

Тел. 071 39 21 413

e- mail: g2-strzelin@wp.pl

Державна початкова школа № 4

вул. Генрик Шенкевича, 57-100 Стшелін

Тел. 071 39 20 561

e-mail: pspncz@interia.pl

Державна початкова школа № 5

вул. Бжегова 67, 57-100 Стшелін

Тел. 071 39 21 692

e-mail: bolko5@poczta.onet.pl

Державна початкова школа в БІлим Кощеле

вул. Каменна 18, 57-100 Стшелін

Тел. 071 39 306 16

e-mail: sp-bialykosciol@wp.pl

Державна початкова школа в Куропатніку

вул. Школьна 1, 57-100 Стшелін

Тел. 071 39 21 558

e-mail: spkuropatnik@wp.pl

Муніципальний дитячий садок „Кольорова Країнавул. Пшедшкольна 1a , 57-100 Стшелін

Тел. 071 75 01 578

e-mail: przedszkole-strzeli@wp.pl

 

Список приватних яслів на території Гміни Стшелін:

Назва закладу Адреса

 

Нр Телефону Адреса e-mail
Яслі „Байка”

Станіслава Пелех

Вул. Кшендза попелюшки 3

57-100 Стшелін

503 139 669

71 392 03 40

bajka-strzelin@wp.pl
Яслі „Сонечко”

Едита Голонка

Вул. Зомбковіцка 22A

57-100 Стшелін

537 539 533 edytagolonka111@gmail.com
Приватні  Яслі  „Міхалек” Наталія Лобачевска Вул. Св Яна 10

57-100 Стшелін

609 464 141

71 932 37 50

biuro@przedszkole-michalek-strzelin.pl
Приватні  Яслі  „Еко-малюк” Марта Консуюш Вул. Млинарська 1

57-100 Стшелін

604 698 465 mkonsencjusz@gmail.com
Приватні  Яслі  „Еко-малюк” Марта Консуюш Вул. Грота Ровеського 1

57-100 Стшелін

604 698 465 mkonsencjusz@gmail.com
Приватні  Яслі  „Еко-малюк” Марта Консуюш Вул. Млинарська 2

57-100 Стшелін

604 698 465 mkonsencjusz@gmail.com
Приватні  Яслі  „Академія посмішки» Ельвіри Голуд Вул. Міцкевича 1/12

57-100 Стшелін

725-474-232 goluzd.elwira1993@gmail.com

 

Список приватних дитсадків на території Гміни Стшелін:

Назва закладу Адреса

 

Нр телефону Адреса e-mail
Приватний Дитсадок з інтеграційними відділеннями в Мікошуві при Асоціації св. Селестин Мікошув 27

57-100 Стшелін

71 395-81-01 sekretariat@celestyn.pl

przedszkole@celestyn.pl

Приватний Мовний Дитсадок „Міхалек” Вул. Святого Яна 10

57-100 Стшелін

609-464-141

71 392-37-50

biuro@przedszkole-michalek-strzelin.pl
Приватний Дитсадок „Академія посмішки» Ельвіри Голуд Вул. Міцкевича 1/12

57-100 Стшелін

534-225-884

725-474-232

goluzd.elwira1993@gmail.com
Приватний Екологічний Дитсадок «Еко-дошкільник» Марта Консенцяуш Вул. СвятогоЯна 5

57-100 Стшелін

604-698-465 mkonsencjusz@gmail.com

marta.kons@wp.pl

Приватний дитячий садок «Острів Бергамут» Вероніка Дещ Вул. грота Ровецького 11

57-100 Стшелін

534-196-042 weroniczka@interia.pl
Приватний Мовний Дитсадок „ Маленький дослідник ” Вул. Асинка 7

57-100 Стшелін

600-692-600 przedszkole@malyodkrywca.net.pl
Приватний Дитсадок „Байка ” Вул. Кшендза Попелюшки 3

57-100 Стшелін

71 392 -03-40

503-139-669

bajka-strzelin@wp.pl
Приватний Дитсадок „Дитячий садок з цінностями” Вул. Каменна 1A

57-100 Стшелін

604-698-465 mkonsencjusz@gmail.com

marta.kons@wp.pl

Дитячий клуб «Стокротка» Здзіслава Неймана Білий Костел

вул. Кедрова 157-100 Стшелін

696-103-734 stokrotkabialykosciol@gmail.com
Дошкільний заклад «Парк дитячий садок» Анджей Кшивік Кшепіце 8

57-100 Стшелін

660-120-548

601-145-524

przedszkole.krzepice@onet.pl

 

Список приватний початкових шкіл на території гміни Стшелін:

Назва закладу Адреса

 

Нр телефону Адреса e-mail
Початкова школа з цінностями Вул Кменна 1A

57-100 Стшелін

604-698-465 mkonsencjusz@gmail.com

marta.kons@wp.pl

 

ДОДАТКОВІ ЗАНЯТТЯ

У комунальних навчальних закладах проводяться уроки польської мови для дітей та дорослих. У школах найняли вчителів українського походження, які допомагають з акліматизацією, виконанням домашніх завдань та адаптацією до польської шкільної дійсності. Гміна Стшелін за погодженням із Дитячим університетом Стшелінського та Культурним центром Стшелінського підготувала широкий спектр додаткових освітніх та творчих заходів для дітей з України.

ПРАЦЯ

У Стшелінській комуні протягом багатьох років функціонує понад десяток компаній з іноземним капіталом. Крім того, великі виробничі підприємства постійно створюють велику кількість робочих місць. Дуже добре розвинений і аграрний сектор. Інформація про працевлаштування біженців надається в Бюро зайнятості в Стшеліні.

Бюро праці в Стшеліні

вул. Каменна 10, 57-100 Стшелін
тел. 71 39 21 981, e-mail: wrst@praca.gov.plpup.strzelin@praca.gov.pl 
Графік роботи офісу: понеділок – п’ятниця 7:30 do 15.30

ПЕРЕВАГИ ВІД СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

 • – Склад продуктів харчування та одягу знаходиться за адресою вул. Генерал Мачек у Стшеліні. Він відкритий з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00.
 • – Склад косметики та миючих засобів знаходиться в Культурному центрі Стшелінського за адресою: вул. Міцкевича 2 у Стшеліні. Він відкритий з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00.
 • – Допомога перекладача для громадян України – міське управління м. Стшелін, вул. Зомбковіцка 11, 57-100 Strzelin, кімната 16, телефон: 723 575 000.

КОНТАКТНІ ДАНІ

МІСТО-ГМІНА У СТРЕЛІНІ

вул. Зомбковіцка 11, 57-100 Стшелін

тел. 71 39 21 971 lub 71 39 32 264

На сайті міського управління м. Стшелін є спеціальна вкладка: Інформація для біженців / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ, з актуальними новинами для громадян України, як польською, так і українською: www.strzelin.pl