Ta strona używa ciasteczek (ang. cookies). Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, opuść tę stronę.
Akceptuję Polityka prywatności

Wsparcie dla Ukrainy w Zgorzelcu

Artykuł w języku polskim i ukraińskim z zebranymi informacjami o tym, jak uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać pomoc i wypełnić niezbędne formalności w Zgorzelcu

Zgorzelec położony jest w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Jest to miasto pograniczne, jego bezpośrednim partnerem jest saksońskie Görlitz. Na terenie miasta prężnie funkcjonuje wiele firm z branż, takich jak budownictwo, transport i spedycja, logistyka, a także zakłady usługowe. Spółki te oferują zatrudnienie na różnych stanowiskach pracy.

NUMER PESEL – JAK GO UZYSKAĆ

Wnioski o numer PESEL należy złożyć w Urzędzie Miasta Zgorzelec. Aby to zrobić, trzeba pobrać numerek, który jest wydawany od poniedziałku do piątku, w pokoju nr 108.

PESEL jest przydatny do:

 1. Korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień.
 2. Założenia konta w banku.
 3. Zapisania dziecka do szkoły.
 4. Korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców.

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE

Dzieci uchodźców mają prawo do nauki. Informacje na temat zapisu do placówek można uzyskać bezpośrednio od szkół, przedszkoli oraz żłobków.

Wykaz szkół publicznych

Nazwa placówki Adres Kontakt
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza ul. Reymonta 16, 59-900 Zgorzelec www.sp2zgorzelec.szkolnastrona.pl

tel. 75 640 88 82

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusz Korczaka ul. Armii Krajowej 10a,

59-900 Zgorzelec

www.sp3zgorzelec.edupage.org

tel. 75 77 523 69

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej Curie ul. Prusa 17,

59-900 Zgorzelec

www.sp5zgorzelec.szkolnastrona.pl

Wykaz szkół niepublicznych

Szkoła Podstawowa – Tęcza ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 16, 59-900 Zgorzelec www.szkoly-tecza.pl

tel. 75 64 60 620

Szkoła Podstawowa „Cogito” ul. Piłsudskiego 1, 59-900 Zgorzelec www.cogitozgorzelec.pl

tel. 519 460 887

Wykaz przedszkoli publicznych

Przedszkole Publiczne Nr 2 ul. Kościuszki 1, 59-900 Zgorzelec www.kasztankoweprzedszkole.pl

tel. 75 77 523 60

Przedszkole Publiczne Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Świętego Jana 21, 59-900 Zgorzelec tel. 75 77 589 78
Przedszkole Publiczne Nr 9 ul. Powstańców Śl. 62, 59-900 Zgorzelec www.pg9zgorzelec.edupage.org

tel. 75 77 584 25

Przedszkole Publiczne Nr 12 ul. Wyspiańskiego 9a, , 59-900 Zgorzelec www.pp12.zgorzelec.pl

tel. 75 77 541 15

Wykaz przedszkoli niepublicznych

Niepubliczne Przedszkole – Tęcza ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 16, 59-900 Zgorzelec www.szkoly-tecza.pl

tel. 75 64 60 620

Przedszkole Niepubliczne Nr 1 „Zaczarowany Domek” ul. Staszica 19, 59-900 Zgorzelec tel. 75 775 26 88
Przedszkole Niepubliczne Nr 2 ul. Brzozowa 1, 59-900 Zgorzelec www.pn2-zgorzelec.pl

tel. 75 77 56 586

Przedszkole Niepubliczne Nr 3 „Pajacyk” ul. Tuwima 2a, 59-900 Zgorzelec www.przedszkole-pajacyk.pl

tel. 75 77 56 861

Przedszkole Niepubliczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Broniewskiego 27a, 59-900 Zgorzelec www.pn4zgorzelec.szkolnastrona.pl

tel. 75 77 51 700

Wykaz żłobków

Żłobek Miejski ul. Broniewskiego 27b, 59-900 Zgorzelec tel. 75 77 564 80
Żłobek „Chatka Puchatka” ul. Francuska 41, 59-900 Zgorzelec tel. 512 313 599

DODATKOWE ZAJĘCIA

Dodatkowe zajęcia dla dzieci są organizowane w świetlicy środowiskowej przy ul. Daszyńskiego 36 oraz na dworcu PKP Zgorzelec Ujazd.

PRACA

Obywatele Ukrainy mogą podjąć legalną pracę. Informacji na ten temat udziela:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu przy ul. Kazimierza Pułaskiego 14, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 777 05 00, zgorzelec.praca.gov.pl

ŚWIADCZENIA

Prawo do świadczeń finansowych mają Ukraińcy, którzy legalnie znaleźli się na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. i posiadają numer PESEL. Mogą ubiegać się o:

 1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 złotych.
 2. Świadczenia rodzinne na podstawie kryteriów dochodowych.
 3. Stypendia i zasiłki szkolne.

Ukraińcy przebywający na terenie Zgorzelca mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 77b, od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 15.00, a w piątki w godz. 8.00 – 13.30, tel. 75 77 569 11.

MIESZKANIE

Bezpłatne noclegi udostępniane są w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Maratońskiej 1 oraz w Domu Samotnej Matki przy ul. Parkowej 3 w Zgorzelcu.

PUNKTY POMOCOWE

Na terenie Zgorzelca działają punkty:

 1. Wydawanie żywności i artykułów chemicznych przy ul. Traugutta 77 w Zgorzelcu.
 2. Wydawanie odzieży, zabawek przy ul. Lubańskiej 9a w Zgorzelcu, Hala PGE Arena oraz przy ul. Armii Krajowej 103, Polski Komitet Pomocy Społecznej.

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHIATRYCZNA

W Zgorzelcu Ukraińcy mogą otrzymać wsparcie psychologiczne w gabinecie psychoterapii przy ul. Iwaszkiewicza 15a/2, tel. 609 741 237

DANE URZĘDU MIASTA

Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec

W poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7.30 do 15.30

We wtorki od godz. 7.30 do 17.00

W piątki od godz. 7.30 do 14.00


Згожелец розташований у південно-західній частині Нижньосілезького воєводства. Це прикордонне місто, його прямим партнером є Гьорліц у Саксонії. У місті динамічно працюють численні компанії з таких галузей, як будівництво, транспортно-експедиційна, логістика, а також об’єктів обслуговування. Ці компанії пропонують роботу на різних посадах.

НОМЕР PESELЯК ЙОГО ОТРИМАТИ

Заявки на номер PESEL необхідно подавати до міської ради Згожелець. Для цього необхідно завантажити номер, який видається з понеділка по п’ятницю, в кабінеті 108.

PESEL корисний для:

 1. використання медичних послуг та вакцинації,
 2. відкриття банківського рахунку,
 3. зарахування дитини до школи,
 4. використання пільг допомоги біженцям.

ШКОЛА ТА ДИТЯЧІ САДКИ

Діти-біженці мають право на освіту. Інформацію про зарахування до закладів можна отримати безпосередньо у школах, садочках та яслах.

Список державних шкіл

Назва закладу Адреса Контакт
Початкова Школа нр 2 z Інтеграційні гілки для них. Ярослав Івашкевич вул. Реймонта 16, 59-900 Згожелец www.sp2zgorzelec.szkolnastrona.pl

tel. 75 640 88 82

Початкова Школа нр 3 ім. Януша Корчака вул. Армії Крайовей 10a,

59-900 Згожелец

www.sp3zgorzelec.edupage.org

tel. 75 77 523 69

Початкова Школа нр 5 їм. Марія Склодовська Кюрі вул. Пруса 17,

59-900 Згожелец

www.sp5zgorzelec.szkolnastrona.pl

Список недержавних шкіл

Початкова Школа– Райдуга вул. Багатерів II Армії Войська Польського 16, 59-900 Згожелец www.szkoly-tecza.pl

tel. 75 64 60 620

Початкова Школа„Когніто” вул. Пілсуцького 1, 59-900 Згожелец www.cogitozgorzelec.pl

tel. 519 460 887

Список державних дитячих садків

Державний дитячий садок No2 вул. Костюшка 1, 59-900 Згожелец www.kasztankoweprzedszkole.pl

tel. 75 77 523 60

Державний дитячий садок № 8 з інтеграційними відділеннями вул. Святої Яна 21, 59-900 Згожелец tel. 75 77 589 78
Державний дитячий садок No9 вул. Півстанців Сілезьких. 62, 59-900 Згожелец www.pg9zgorzelec.edupage.org

tel. 75 77 584 25

Державний дитячий садок No12 вул. Виспанського 9a, 59-900 Згожелец www.pp12.zgorzelec.pl

tel. 75 77 541 15

Список недержавних дитячих садків

Приватний дитячий садок – Веселка вул. Героїі Польської Армії 16, 59-900 Згожелец www.szkoly-tecza.pl

tel. 75 64 60 620

Приватний дитячий садок №1 «Чарівний дім» вул. Сташица 19, 59-900 Згожелец tel. 75 775 26 88
Приватний дитячий садок No2 вул. Бжозова 1, 59-900 Згожелец www.pn2-zgorzelec.pl

tel. 75 77 56 586

Приватний дитячий садок №3 «Лялька» вул. Тувіма 2а, 59-900 Згожелец www.przedszkole-pajacyk.pl

tel. 75 77 56 861

Приватний дитячий садок №4 з інтеграційними відділеннями вул. Броневського 27a, 59-900 Згожелец www.pn4zgorzelec.szkolnastrona.pl

tel. 75 77 51 700

Список яслів

Міські яслі вул. Броневського 27b, 59-900 Згожелец tel. 75 77 564 80
Яслі „Хатина Пуха” вул. Французька 41, 59-900 Згожелец tel. 512 313 599

ДОДАТКОВІ ЗАНЯТТЯ

Додаткові заходи для дітей організовуються в громадському клубі за адресою вул. Daszyńskiego 36 та на залізничній станції Zgorzelec Ujazd.

ПРЯЦЯ

 • Громадяни України можуть легально працювати. Інформацію на цю тему надає:

 Повітове бюро праці в м. Згожелец на вул. Кажімежа Пілсуцьуого 14, 59-900 Згложец, тел. 75 777 05 00, www.zgorzelec.praca.gov.pl

СВІДЧЕННЯ

Українці, які легально в’їхали на територію Польщі з 24 лютого 2022 року і мають номер PESEL, мають право на фінансові пільги. Вони можуть подати заявку на:

 1. Одноразову грошову допомогуу розмірі 300 зл.
 2. Сімейні виплати за критерієм доходу.
 3. Стипендії та шкільні надбавки.

Українці, які перебувають у Згожельці, можуть звернутися до Муніципального центру соціального забезпечення в Згожелеці за адресою: вул. Траугут 77b, з понеділка по четвер з 8.00 – 15.00, а по п’ятницях з 8.00 – 13.30, тел.: 75 77 569 11.

ЖИТЛО

Безкоштовні ночівлі в Спортивно-оздоровчому центрі за адресою вул. Маратонська 1 та в Будинку матері-одиначки за адресою вул. Parkowa 3 у Згожелець.

ПУНКТИ ДОПОМОГИ

У Згожелеці є пункти:

 1. Роздача продуктів харчування та хімікатів на вул. Траугут 77 у Згожелец.
 2. Видача одягу, іграшок по вул. Lubańska 9a в Згожелец, Hala PGE Arena та на вул. Армії Крайовей 103, Польський комітет соціальної допомоги.

ПСИХОЛОГІЧНО-ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА

У Згожельці українці можуть отримати психологічну підтримку в психотерапії в кабінеті за адресою вул. Івашкевича 15a / 2, тел.: 609 741 237

ДАНІ МУНІЦИПАЛІТЕТУ

Доманського 7, 59-900 Згожелец

По понеділках, середах, четвергах з з 7.30 до 15.30

По вівторках з з 7.30 до 17.00

По п’ятницях з з 7.30 до 14.00